Produkty i rozwiązania Przegląd usług Usługi On-line Katalogi Referencje O firmie Kontakty Doradztwo Czasopismo KAESER News Praca w KAESER KOMPRESSOREN
 
  Plany wzorców i ilustracje trójwymiarowe
Zestaw narzędzi (Toolbox) firmy KAESER KOMPRESSOREN
    Przelicznanie
    Obliczanie kondensatu
    Odzysk ciepła
    Spadek ciśnienia
    Nieszczelności
    Dobór zbiornika
  Normalne metry sześcienne
    Ocena zapotrzebowania
  KAESER University
  Ogólne warunki sprzedaży
 
 
  Przeliczanie na normalne metry sześcienne 
Proszę używać kropki jako separatora

Wielkości standardowe (normatywne) są obliczane dla warunków normatywnych:

przy ciśnieniu 101.325 kPa (760 Tor) i
DIN 1343 : temperatura 273.15 K (0°C / 32°F)
ISO 2533 : temperatura 288.15 K (15°C / 59°F)

zgodnie z DIN 1343 rzeczywiste wartości
objętość standard.  m³   objętość wilgotność wzgl.   %
   scf      
   kg      
wilgotność wzgl. 0 %
temperatura 0 °C / 32 °F
ciśnienie 101.325 kPa
14.696 psia
zgodnie z ISO 2533   ciśnienie  kPa  temperatura  °C
objętość standard.  m³      mbar    K
   scf      psia    °F
   kg      at  
wilgotność wzgl. 0 %      atm  
temperatura 15 °C / 59 °F      mm słupa wody  
ciśnienie 101.325 kPa
14.696 psia
     Torr ciśnienie pary wodnej   mbar(a)‎
 
KAESER home Search Sitemap
Więcej informacji
Zestaw narzędzi
powrót top
Polityka Prywatności Strony WWW i Cookies, KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o., info.poland@kaeser.com