Produkty i rozwiązania Przegląd usług Usługi On-line Katalogi Referencje O firmie Kontakty Doradztwo Czasopismo KAESER News Praca w KAESER KOMPRESSOREN
 
 
 
  

Polityka ochrony danych

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony oraz za zainteresowanie naszą firmą i produktami. Kaeser Kompressoren zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszej stronie internetowej traktujemy jako poufne i wykorzystujemy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami.

Gromadzenie i przetwarzanie danych
Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, nasz serwer internetowy domyślnie zapisuje adres IP Państwa operatora. Zbieramy także informacje dotyczące stron, z których przeszli Państwo na naszą witrynę, datę, długość wizyty, a także informacje pozwalające nam ustalić, z jakiej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego Państwo korzystacie. Dane te są wykorzystywane do celów statystycznych, w celu diagnozowania problemów z serwerem i udoskonalania naszego serwisu internetowego.

Wykorzystanie i rozpowszechnianie danych osobowych
Jeśli odwiedzają Państwo stronę internetową, prosimy pamiętać, że nie gromadzimy Państwa danych osobowych. Kaeser Kompressoren może zebrać informacje lub dane tylko, jeśli je nam Państwo podacie. W przypadku niektórych usług na naszej stronie (np. zamówienie broszur, zgłoszenia online, rejestracja na seminaria, promocje itp.), Kaeser Kompressoren będzie wymagać Państwa danych. Informacje te obejmują dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Kaeser Kompressoren wykorzystuje te dane do spełnienia Państwa próśb i odpowiedzi na Państwa pytania. Kaeser Kompressoren działa zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz w zakresie dozwolonym przez te przepisy, wykorzystuje i przetwarza dane w ograniczonym zakresie do celów obsługi klientów i marketingu wewnętrznego. Ponieważ Kaeser Kompressoren prowadzi swoją działalność na całym świecie, może zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych lokalnym spółkom zależnym lub powiązanym dystrybutorom krajowym w celu zapewnienia naszym klientom jak najlepszej obsługi. Te podmioty gospodarcze mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednocześnie, zgodnie z wymaganiami prawnymi lub regulacjami sądowymi, Kaeser Kompressoren nie będzie przekazywał, wynajmował ani sprzedawał Państwa danych osobowych stronom trzecim.

Bezpieczeństwo
W celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą lub zmianą oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, wdrożyliśmy ścisłe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.
 
Łącza do witryn zewnętrznych
Kaeser Kompressoren, jego pracownicy, kontrahenci, agenci i właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za politykę prywatności lub treść witryn internetowych, do których mogą odsyłać łącza znajdujące się na stronie Kaeser Kompressoren.

Zgoda i inne prawa
Ujawniając swoje dane osobowe firmie Kaeser Kompressoren poprzez niniejszą stronę internetową lub przez telefon, zgadzają się Państwo na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Kaeser Kompressoren zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Na Państwa żądanie chętnie poinformujemy, czy posiadamy w naszych rejestrach dane osobowe dotyczące Państwa, a jeśli tak, czego one dotyczą. Wszelkie niezgodności dotyczące Państwa danych osobowych mogą zostać skorygowane lub usunięte w dowolnym czasie. Mogą także Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na każdy ze sposobów wykorzystania Państwa danych osobowych opisany powyżej w niniejszej Polityce Prywatności.

 
KAESER home Search Sitemap
Więcej informacji
Zestaw narzędzi
powrót top
Polityka ochrony danych, KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o., info.poland@kaeser.com