Produkty i rozwiązania Przegląd usług Usługi On-line Katalogi Referencje O firmie Kontakty Doradztwo Czasopismo KAESER News Praca w KAESER KOMPRESSOREN
 
 
 
  

Polityka Prywatności Strony WWW i Plików Cookies

 

Niniejsza polityka opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii (Google Analitycs) w ramach strony internetowej http://www.kaeser.pl/ (dalej zwana: Strona).

I. Rejestrowanie i przetwarzanie danych

Podczas odwiedzania przez Państwa Strony, nasz serwer zapisuje standardowo adres IP użytkownika. Rejestrujemy również stronę internetową, z jakiej nas Państwo odwiedzają, datę i czas trwania wizyty, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny. Te dane są rejestrowane w celach statystycznych, aby diagnozować problemy z serwerem i udoskonalić nasze usługi internetowe.

II. Zastosowanie Google Analitics i Cookies

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics.
Google Analytics – sieciowa usługa analityczna Google Inc. („Google“) – stosująca tzw. „Cookies” (ciasteczka), czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania przez Państwa Strony. Na niniejszej Stronie Google Analitics wykorzystuje Cookies typu _ga, _gat oraz _gid. Informacje przechowywane przez Cookie na temat korzystania ze Strony (w tym adres IP używany do przybliżonej geolokalizacji, który jest anonimowy przed zapisaniem dzięki zastosowaniu metody „anonymizeIp” i nie może być już przypisany do portu) są przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane.

Firma Google będzie wykorzystywała te informacje do oceny użytkowania Strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności osób odwiedzajacych Stronę oraz świadczenia innych usług związanych ze Stroną. Ponadto Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Firma Google zapewnia, że nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy do zapoznania się z informacjami, które znajdziecie Państwo tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl (zasady korzystania przez Google z Cookies). Warunki, na jakich korzystamy z usług Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

Możecie Państwo zrezygnować z Cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; jednak wtedy nie będziecie Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji Strony w pełnym zakresie.

Korzystając ze Strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany powyżej i w wymienionych powyżej celach.
Możecie Państwo cofnąć zgodę na gromadzenie danych przez Google Analytics w przyszłości, instalując dodatek blokujący (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) w przeglądarce.

Możecie Państwo przerwać gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając w następujący link. Zostanie zapisany plik Opt-Out-Cookie, który uniemożliwi rejestrację danych podczas odwiedzania Strony w przyszłości:

Dezaktywacja Google Analytics

III. Przekazywanie danych osobowych w formularzach na stronie www


Jakie dane przetwarzamy?

Jeśli wypełniają Państwo formularze znajdujące się na Stronie (np. formularz do kontaktu, formularze zapisu na akcje promocyjne), przekazują nam Państwo dane osobowe (np. imię i nazwisko, telefon lub adres e-mail).

Jaki jest cel, podstawa przetwarzania i okres przechowywania danych?

Podane w formularzu dane osobowe przetwarzamy w celu nawiązania kontaktu i opracowania odpowiedzi na Państwa pytania. Podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane w tym celu będziemy przechowywać do 2 lat od momentu otrzymania formularza.

Podane w formularzu dane osobowe przetwarzamy również w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (np. treści marketingowe przesyłane poprzez e-mail lub fax), lub nasz prawnie uzasadniony interes (np. treści marketingowe przesyłane w wersji papierowej pocztą tradycyjną). Dane do celów marketingowych będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw lub cofną Państwo zgodę (jeśli dane przetwarzaliśmy na podstawie zgody).

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest potrzebne do realizacji zapytania lub prowadzenia działań marketingowych.

Odbiorcy danych – czyli komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz spółce Kaeser Kompressoren SE z siedzibą w Coburgu lub innym podmiotom z grupy Kaeser.

Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty zapewniające obsługę IT i bezpieczeństwo strony internetowej.

W zależności od treści Państwa zapytania, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do opracowania zapytania, np. kurierzy, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę księgową i podatkową, podmioty które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

W zakresie działań marketingowych do danych może mieć dostęp podmiot profesjonalny, który na nasze zlecenie i w naszym imieniu wysyła korespondencję pocztą lub faksem.

Państwa dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych spoza EOG (obszar obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). W przypadku zamiaru udostępnienia Państwa danych poza EOG, zostanie Państwu przekazana stosowna informacja.

Prawo do sprzeciwu

Staramy się, aby nasze działania marketingowe były jak najmniej uciążliwe i żeby nasi odbiorcy otrzymywali tylko te informacje, które mogą ich zainteresować, np. zaproszenia na szkolenia, targi, lub inne imprezy branżowe, informacje o akcjach promocyjnych czy bezpłatne pismo Kaeser Report. Jeśli jednak nie będą Państwo zainteresowani otrzymywaniem od nas treści marketingowych, w każdej chwili mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać dane w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, przestaniemy przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że wykażemy, że:

  •  istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
  •  dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu:

  •  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  •  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  •  prawo do usunięcia danych, jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, żebyśmy je przetwarzali;
  •  prawo ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub jeśli nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  •  prawo do przenoszenia danych;
  •  prawo cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody);
  •  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  •  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu wykonania Państwa praw prosimy o skierowanie żądania pod adresem e-mail info.poland@kaeser.com. Prosimy pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli zidentyfikować Państwa tożsamość.

Administrator danych osobowych

Zodnie z art. 4 pkt 7 RODO administratorem danych osobowych jest Kaeser Kompressoren Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Można się z nami skontaktować:

• listownie: ul. Taneczna 82, 02-829 Warszawa,
• mailowo: info.poland@kaeser.com,
• telefonicznie: + (48) (22) 322-86-65. 

IV.Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne zabezpieczenia w celu ochrony zarządzanych przez nas danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i dostępem osób nieupoważnionych.

V. Linki do zewnętrznych stron internetowych

Na Stronie można znaleźć również odnośniki do innych stron internetowych. Prosimy mieć na uwadze, że nie mamy żadnego wpływu na treści publikowane na stronach zewnętrznych przez ich właścicieli oraz stosowaną tam ochronę danych.

 
KAESER home Search Sitemap
Więcej informacji
Zestaw narzędzi
powrót top
Polityka Prywatności Strony WWW i Cookies, KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o., info.poland@kaeser.com